2010. április 2., péntek

Nagypéntek

Munkácsy Mihály alkotása: Golgota


Nagypéntek Jézus kereszthalálának és temetésének napja, az elcsöndesedés, a gyász és az imádság napja.

Jézus a Golgotára cipelte súlyos keresztjét. Ott keresztre feszítették, az Isten Fia pedig haláltusája közben kínzóiért így imádkozott: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek."
Mellette fölfeszítettek még két bűnözőt, akik közül a jobbján lévő Jézus hitére tért életének utolsó perceiben, s Jézus megígérte neki, hogy Vele fog találkozni a mennyországban.
Jézus délután 3 órakor halt meg. Ekkor mennydörgés támadt, s sok ember ekkor ismerte föl, hogy valóban Isten Fia halt meg a kereszten.


A mennydörgés utánzására régen a gyerekek zajt keltettek a templomban: dobogtak. A férfiak Pilátus vagy Júdás nevét faragták deszkára, azzal keltettek zajt, az asszonyok az imakönyvükkel verték a padot. Minderre a pap adta meg a jelzést: misekönyvével az oltárlépcsőt verte.

A templomban fölállítják a Szentsírt. A Szentsír régen kereszt volt, amelyet miseruhával takartak le, meghintették szenteltvízzel, majd megfüstölték, mint temetésnél szokás a halott koporsóját. Követ helyeztek rá, s a sírt őrség vigyázta. Ma nyitott koporsóba fektetett Krisztus-szobrot virágoznak föl, s a hívek éjszakáig virrasztanak, imádkoznak mellette.


Nagypéntek szigorú böjti nap, vagyis nem eszünk húst, csak háromszor étkezünk, s egyszer lakhatunk jól.

Ezzel az imádsággal imádkozhatsz ma:

"Piros hajnal hasadj meg,
Abban, Mária, nyugodj meg.
Aki ezt a napot felhozta,
Mennyországot megnyitta,
Poklot összetöreti,
Néked adom lelkemet,
Fekete földnek testemet,
Az emésszen meg engemet.
Ma van péntek,
Annak napja,
Az Úr adta magát nagy kínra,
Szabad akaratra.
Jézust magos keresztfára fölfeszítették,
Szent fejére töviskoronát tettek,
Onnan is hullott áldott piros Szent Vére,
Két kezét két kemény vasszöggel odaszögezték.
Két lábát egy kemény vasszöggel odaszögezték,
Onnan is hullott áldott piros Szent Vére.
Aki ezt a kis imádságot este lefektibe, reggel fölkeltibe elmondja,
Mennyországba fölvitetik,
Ott is úgy meghallgattatják,
Mint egy koronabéli kisdedet, amen."

(Galgahéviz, Borsai Ilona gyűjtése)

forrás: Czárán Eszter: Világnak virága

Nincsenek megjegyzések: