2010. május 12., szerda

Szentkereszt


Az országban járva sok helyen látunk a falvak határában az út mellett, a mezőn, útkereszteződéseknél feszületet: keresztet Jézus testével. Ezeknek a feszületeknek a helyét legtöbbször Isten jelölte ki: csoda történt azon a helyen, s az emberek ezért állítottak oda keresztet. Máskor meg azért, mert átkos hely volt, valami miatt, s Jézus keresztje elűzi a gonosz szellemet.

Az útszéli kereszteknél a férfiember kalapját megemelte, az asszony keresztet vetett vagy fohászt (rovid imát) mondott.


A kereszt minden házban jelen volt szentképen, imádságos könyvben, olvasón.
A régi ember keresztet rajzolt lefekvés előtt a párnára, az alvó családtagokra, s a szoba négy sarkára is. Keresztet vetettek az újszülött fekvőhelyére, de az ellő jószág hasára is. Vetéskor a szántóföld közepére búzából keresztet szórtak.

Mi se szegjük meg kenyerünket kereszttel jelölése nélkül, hiszen a kenyér Jézus teste, az Élet.
Ha keresztvetéssel kezdjük az étkezést s munkánkat, a Jóisten áldása lesz azon.

Nincsenek megjegyzések: