2010. április 4., vasárnap

HúsvétvasárnapFeltámadás!
"A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: "Elvitték az Urat a sírból, s nem tudjuk, hova tették."
Erre Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Futott mind a kettő, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Behajolt és meglátta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal később odaért Simon Péter is, bement a sírba, s ő is látta az otthagyott gyolcsot, meg a kendőt, amellyel a fejét takarták be. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta és hitt. Eddig ugyanis nem értették az Írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból."
(János evangéliuma 20, 1-9.)

Nincsenek megjegyzések: