2010. február 11., csütörtök


Csíkszépvíz (gyakran Szépvíz, ) falu Hargita megyében fekszik. A Tatros völgyét őrző falvak legnagyobbika. Csíkszeredától 12 km-re északkeletre a Szépvíz-patak völgyében fekszik. Csíkszentmiklós és Csíkborzsova tartozik hozzá.

A monda szerint neve onnan származik, hogy Szent László a tatárokat legyőzve lovával egy szikláról a patakba ugratott, és „szép víz” – jegyezte meg. Régen Szépmezőnek is nevezték.

Csíkszépvíz eredete

"S akkor, Szent László mikor itt létezett, ....őt a pogányok üldözték, s akkor itten felment erre a kőre, s ejt a kő innenső felire leült, elbútt. Lovát beállította a kő tetejire egy bezsembe, s ott állott a ló a csitkajával. Kicsi csitkaja volt, meglássák a nyomát ott neki, s akkor mikor látta, hogy őt fogják el, a lova tátos volt, akkor a lova odament, s kapálni kezdett, s akkor fölült a hátára s Szépvízre ugratott."

"Szent László királyt innét Szellőről hajtották el. Itt van ne, Szépvíztől ki oda balra, úgy hívják, Szellő. Egy hegy. S ott van Pogányhavas, ide látszik, ne. Oda szorították vót meg Szent Lászlót a Szépvízre. ... Mikor béjött Szépvízre, hármat ugrott onnat Pogányhavasról Szépvízre."

"Ott vót egy szép tiszta víz, abból ivott a ló, s azt mondta Szent László neki: "Igyál, lovam, ebből a szép vízből!'
"S akkor így, ezáltal nevezték ezt a községet Szépvíznek, így."
"Osztán ma es Szépvíz, s az es lesz, amíg a világ világ! Aranyat ér a forrása, a vízforrás! Olyan szép vót a víz, hogy aranyat ér!'


(Gál Péter gyűjtése)

Nincsenek megjegyzések: