2009. december 11., péntek

Testvérpárok

Káin és Ábel
Az ember megismerte feleségét, Évát, ez fogant, megszülte Kaint, és így szólt: "isten segítségével embert hoztam a világra." Aztán újra szült: Ábelt, a testvérét. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földműves. Bizonyos idő elteltével történt, hogy Kain a föld terméséből áldozatot mutatott be az Úrnak. Ábel is áldozatot mutatott be, nyája zsenge bárányaiból, azok zsírjából.

Az Úr kegyesen tekintett Ábelre és áldozatára, Kainra és áldozatára azonban nem tekintett. Ezért Kain nagyon haragos lett és lehorgasztotta fejét. Az Úr szólt Kainhoz:
"Miért vagy haragos és miért horgasztod le a fejed? Ha helyesen teszel, miért nem emeled fel a fejed? De, ha nem cselekszel helyesen, nem bűn van-e az ajtó előtt, mint leselkedő állat, amely hatalmába akarja keríteni, s amelyen uralkodnod kell?"
Kain közben így szólt testvéréhez, Ábelhez: " Menjünk a mezőre!"
Amikor pedig a mezőn voltak, Kain rátámadt testvérére, Ábelre, és agyonütötte. Ekkor az Úr megkérdezte Kaint: "Hol van a testvéred, Ábel?"
Ő így válaszolt: "Nem tudom, talán őrzője vagyok testvéremnek?"
Erre az Úr ezt mondta: "Mit tettél? Testvéred vére felkiált hozzám a földről. Ezért átkozott leszel, bujdosni fogsz a földön, amely megnyitotta száját, hogy beigya a kezedből testvéred vérét. Ha műveled a földet, nem ad neked termést. Hontalan és bujdosó leszel a földön."
Kain így szólt az Úrhoz: "Túl nagy a büntetésem ahhoz, hogy el tudjam viselni. Lám, ma elűztél a föld színéről és el kell rejtőznöm előled, hontalan és bujdosó leszek a földön, s bárki, aki rámtalál, megölhet."

Az Úr azt válaszolta:
Semmi esetre. Aki Kaint megöli, annak hétszeresen kell lakolnia. Az Úr jelet tett Kainra, hogy senki, aki találkozik vele, meg ne ölje. Kain azonban elbujdosott az Úr színe elől, és Nod földjén, Édentől keletre telepedett le.

(Részlet a Bibliából)


Hunor és Magor

Hunor és Magor a hunok és a magyarok ősei. A Gesta Hungarorum a testvéreket Nimród fiaiként említi. Hunor és Magor apjuk halála után vadászni indultak száz lovassal.

A vadászat során egy pompás szarvason akadt meg a szemük, melyet üldözőbe vettek, s egész nap hajszolták, de leteríteni nem tudták. Éjjelre elvesztették a nyomát, így a vadászok tábort ütöttek. Ám másnap reggelre a szarvas újra felbukkant, melyet egy újabb, egész naposra nyúló hajsza során ismét sikertelenül próbáltak elejteni. Mindez több napon át ismétlődött, melynek során a testvérpár a szarvas nyomát követve egyre messzebb került hazájától.
Egy napon, mikorra a testvérpár is végleg elvesztette hazája nyomát, a szarvas sem bukkant fel többé. Itt vették nőül Dulnak leányait.
Miután sokasodtak, Hunor leszármazottai lettek a hunok, míg Magor leszármazottai a magyarok népe.

Hunor és Magor is testvérpár. Ami ebben a történetben azt jelenti, hogy egymást segítve, kiegészítve érik el céljukat. A két összetartozó erő alkotja az egységet. A magyar hagyományban ez a testvérbarátság, a komaság, ahol a két fél együtt alkot egy egészt.
Pontosan úgy, mint ahogyan a jobb kéz kiegészíti a bal kezet, vagy a bal szem a jobb szemet, a bal láb a jobb lábat, mert, ha az egyik hiányzik, akkor már csak félkezűek, félszeműek és féllábúak lehetünk.

Nincsenek megjegyzések: